2. Ονοματολογία Οργανικών ενώσεων - Ομόλογες σειρές

Χαρακτηριστικές ομάδες, κατάταξη οργανικών ενώσεων σε ομόλογες σειρές, κανόνες ονοματολογίας οργανικών ενώσεων.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τους κανόνες ονοματολογίας των οργανικών ενώσεων, σύμφωνα με την IUPAC.

Λέξεις Κλειδιά

Χαρακτηριστικές ομάδες, ομόλογες σειρές οργανικών ενώσεων.