7.Υλοποίηση Υψιπερατού φίλτρου

Στην ενότητα αυτή εξηγείται αναλυτικά η διαδικασία σχεδίασης ενός υψιπερατού φίλτρου και ο τρόπος υλοποίησης του.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα υψιπερατού φίλτρο.

Βιβλιογραφία

  1. Mancini, Op Amps for Everyone, Texas Instruments, 2002.

Χ. Χαλκιάς, Ι. Παπανάνος, Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων, Εκδόσεις Συμμετρία, 1987.

Λέξεις Κλειδιά

Προδιαγραφές υψιπερατού φίλτρου, υψιπερατού κύκλωμα Sallen-Key.