8.Θυρίστορ

Στην ενότητα αυτή γίνεται εισαγωγή στα θυρίστορ και παρουσιάζονται ο τρόπος λειτουργίας και οι εφαρμογές ενός SCR και ενός TRIAC.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη λειτουργία ενός SCR και ενός TRIAC.

Βιβλιογραφία

  • N. Mohad, T. Undeland, W.P. Robbins, Εισαγωγή στα ηλεκτρονικά ισχύος, 3η Έκδοση, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε. 2010.

Λέξεις Κλειδιά

Θυρίστορ, SCR, TRIAC, ελεγχόμενη ανόρθωση.