1. Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις

Ψυχικές διαταραχές (συχνότητα, αιτίες, συμπτώματα), τρόποι παρέμβασης.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τα είδη των ψυχικών διαταραχών, τις αιτίες, τα συμπτώματα και τους τρόπους παρέμβασης.

Λέξεις Κλειδιά

Ψυχική διαταραχή, κοινωνικός αποκλεισμός, ψυχώσικο άτομο