3. Τρίτη ηλικία

Στόχοι κοινωνικής εργασίας στην Τρίτη ηλικία, αλλαγές λόγω γήρατος, στρατηγικές αποτελεσματικής συνεργασίας για κάθε πρόβλημα/δυσκολία, άνοια-alzheimer και κοινωνική εργασία.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τις αλλαγές που προκαλούνται στην Τρίτη ηλικία και να κατανοήσει τις κατάλληλες στρατηγικές συνεργασίας και παρέμβασης.

Λέξεις Κλειδιά

Alzheimer, άνοια