4. ΚΗΦΗ

  • Φροντίδα ηλικιωμένων,
  • Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (σκοπός, σύσταση, μορφή, υπηρεσίες, στελέχωση, αρμοδιότητες εργαζομένων)

Στόχοι Ενότητας

Να μάθει ο φοιτητής τη δομή των ΚΗΦΗ και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Λέξεις Κλειδιά

Φροντιστής, ΚΗΦΗ