5. Άτομα με αναπηρία

Ορισμός αναπηρίας, ο ανάπηρος στην κοινωνία, στάδια προσαρμογής, στάδια συμβουλευτικής.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής την αναπηρία, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι στην κοινωνία καθώς και τα στάδια συμβουλευτικής προς το άτομο, τις οικογένειές και το κοινωνικό περιβάλλον.

Λέξεις Κλειδιά

Άτομα με αναπηρία, μειονέκτημα, ανικανότητα, ελάττωμα, αυτισμός, νοητική καθυστέρηση