1. Αιτιολογικές προσεγγίσεις και επιστημονικές προκαταλήψεις (α’ μέρος)

Η διερεύνηση των αιτιολογικών παραγόντων της εξάρτησης μέσω της μελέτης και προσπάθειας για κατανόηση των βιολογικών παραγόντων που ενδεχομένως οδηγούν στην τοξικοεξάρτηση.

Στόχοι Ενότητας

Η μείωση των  προκαταλήψεων σε σχέση με την τοξικοεξάρτηση και η βελτίωση της επαγγελματικής πρακτικής.

Λέξεις Κλειδιά

Τοξικοεξάρτηση, επιστημονικές προκαταλήψεις, αιτιολογικές προσεγγίσεις, βιολογικοί παράγοντες