4. Ριζοσπαστική Δεξιά Φροντίδα στην Κοινότητα

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ανάλυση της περιόδου της ριζοσπαστικής δεξιάς και των επιπτώσεων στην φροντίδα της κοινότητας καθώς και περιγραφή της κοινοτικής εργασίας σήμερα.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

  • Να γνωρίζουν τις επιπτώσεις της φροντίδας της κοινότητα κατά την περίοδο της ριζοσπαστικής δεξιάς.
  • Να γνωρίζουν την εξέλιξη της κοινοτικής εργασίας σήμερα. 

Λέξεις κλειδιά:

Κοινότητα, κοινωνική εργασία