3. Κοινωνικές ομάδες και τυπικές οργανώσεις

Η ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη στις ομάδες και συγκεκριμένα στις τυπικές ομάδες και τις τυπικές οργανώσεις, τις ομαδικές σχέσεις, τη δυναμική των ομάδων και τις τυπικές οργανώσεις.

Στόχοι Ενότητας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν την έννοια της ομάδας και τους τύπους ομάδας
  • Να κατανοήσουν τις σχέσεις σε μια ομάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται σε μια ομάδα
  • Να γνωρίζουν τις μορφές οργάνωσης ομάδας και τις τυπικές οργανώσεις

Λέξεις Κλειδιά

Ομάδα, σχέσεις ομάδας, δυναμική ομάδας, τυπικές οργανώσεις