Υπολογισμοί εμβαδών

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους προκειμένου να γίνει ο υπολογισμός εμβαδών. Οι μέθοδοι αυτοί είναι η αναλυτική, η γραφική και  η μηχανική. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει την ακρίβεια εμβαδομετρήσεων μιας επιφάνειας σε σχέση με την ακρίβεια των στοιχείων που συντελούν τον προσδιορισμό του εμβαδού αλλά και τις διορθώσεις και αναγωγές οι οποίες είναι απαραίτητες να υπολογιστούν.

 

Στόχοι Ενότητας

Ο προσδιορισμός του εμβαδού μιας έκτασής όπου έχει αποτυπωθεί προκειμένου να προσδιοριστεί η αξία της ιδιοκτησίας όπου είναι το βασικό στοιχείο για την ακρίβεια με την οποία θα ληφθούν τα στοιχεία για τη τοπογράφηση καθώς και τον τρόπο που θα πρέπει να γίνει μια εμβαδομέτρηση.

 

Λέξεις Κλειδιά

Εμβαδό, εμβαδόμετρα