2. Ο υδρολογικός κύκλος

Περιγράφεται ο υδρολογικός κύκλος και η παραμονή του νερού σε διάφορους ταμιευτήρες.

Λέξεις Κλειδιά

Υδρολογικός κύκλος