3. Συστήματα άρδευσης

Περιγράφονται διάφορα συστήματα άρδευσης όπως η επιφανειακή άρδευση, η άρδευση με καταιονισμό. Αναλύονται τα κύρια χαρακτηριστικά και εξοπλισμός της στάγδην άρδευσης.

Λέξεις Κλειδιά

Επιφανειακή άρδευση, άρδευση με καταιονισμό, στάγδην άρδευση