Φυτικά λάδια

Ταξινόμηση των φυτικών λιπών – λαδιών με βάση τα λιπαρά τους οξέα και την προέλευσή τους.

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίσουν οι φοιτητές τα είδη φυτικών και ζωϊκών λιπών – λαδιών.

Λέξεις Κλειδιά

Φυτικά λίπη – έλαια, έλαια του λαουρικού οξέος, έλαια με κορεσμένα λιπαρά οξέα, έλαια των ελαϊκού/λινελαϊκού οξέων, έλαια των λινελαϊκού/λινολενικού οξέων, έλαια του ερουκικού οξέως