Το ελαιόλαδο

Περιγράφονται αναλυτικά οι κατηγορίες ταξινόμησης του ελαιόλαδου και οι κοινοτικοί κανονισμοί που το αφορούν. Αναφέρονται τα συστατικά του και οι τεχνικές από την συγκομιδή του ελαιοκάρπου έως και την τελική παρασκευή του ελαιόλαδου.

Στόχοι Ενότητας

Να μάθουν οι φοιτητές τα διάφορα συστήματα στη διαδικασία παραγωγής ελαιόλαδου.

Λέξεις Κλειδιά

Ελαιόλαδο, ελαιόκαρπος, ελαιοζύμη, εξαγωγή ελαιόλαδου, ελαιουργεία, ελαιόμυλος, μαλακτήρας, φυγοκέντριση, ελαιοδιαχωριστήρας, Alfa Laval, Rapanelli, υδραυλικά πιεστήρια, φυγοκεντρικά ελαιουργεία, σύστημα Alfin, Sinolea- Decanter