Εισαγωγή

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι εισαγωγικές έννοιες του μαθήματος Υπηρεσίες Πληροφόρησης.                        

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με την βασική ορολογία που συνδέεται άμεσα ή και έμμεσα με το μάθημα «Υπηρεσίες Πληροφόρησης», αλλά και στην παροχή του πλαισίου διεξαγωγής του μαθήματος.

 

Βιβλιογραφία

Κυριάκη-Μάνεση, Δ. (2014). Υπηρεσίες Πληροφόρησης (σημειώσεις). Αθήνα: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

 

Λέξεις Κλειδιά

Γνώση, πληροφοριακός οργανισμός, υπηρεσίες πληροφόρησης