Ηλεκτρονικό βιβλίο

Η ενότητα αυτή αφορά την αναλυτική περιγραφή του ηλεκτρονικού βιβλίου και της παροχής του ως υπηρεσίας από τους Οργανισμούς Πληροφόρησης.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με την έννοια του ηλεκτρονικού βιβλίου, των βασικών χαρακτηριστικών του, αλλά και την προσφορά του ως υπηρεσία από τον Οργανισμό Πληροφόρησης. Επίσης, στην εκτενή αναφορά στον τρόπο παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας στις διάφορες κατηγορίες χρηστών, αλλά και στα οφέλη και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Οργανισμός Πληροφόρησης. Τέλος, στην διευκρίνιση της σπουδαιότητας και της σημαντικότητας της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας για τον Οργανισμό Πληροφόρησης.

 

Βιβλιογραφία

  • Armstrong, C.J. and Lonsdale, R. (2003), The E-book Mapping Exercise: Draft Report on Phase 1, JISC E-books Working Group, London, available at: www.jisc.ac.uk//uploaded_documents/eBook_mapping_exercise_FinalReport_0403.pdf
  • NISO (2005), Information Services & Use: Metrics & Statistics for Libraries and Information Providers: Data Dictionary, National Information Standards Organization, available at: www.niso.org/emetrics/current/subcategory/4.10.5.html (accessed 12 April 2008).
  • (The) Oxford Text Archive (2006), available at: http://ota.ahds.ac.uk/
  • Project Gutenberg (2006), “Gutenberg: the history and philosophy of Project Gutenberg by Michael Hart”, available at: gutenberg.org/wiki/Gutenberg:The_History_and_ Philosophy_of_Project_Gutenberg_by_Michael_Hart
  • Vasileiou, M., Hartley, R., & Rowley, J. (2009). An overview of the e-book marketplace. Online Information Review, 33(1), 173-192.
  • Vassiliou, M., & Rowley, J. (2008). Progressing the definition of “e-book”. Library Hi Tech, 26(3), 355-368.

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτρονικό βιβλίο, e-book, πλοήγηση, customizable search interfaces, υπερσυνδέσεις, σελιδοδείκτες, σημειώσεις, επισημάνσεις