Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Καθηγητής Τύπος
Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ (PEY_TOP101)Αθανάσιος ΜπράτσοςΑνοικτό μάθημα
Βασικές Αρχές Γεωδαισίας –Τοπογραφίας  (TOP103)Βασίλειος ΠαγούνηςΑνοικτό μάθημα
Γενική και Μαθηματική Χαρτογραφία (Ε) (TOP104)Δήμος ΠανταζήςΑνοικτό μάθημα
Γεωδαισία (TOP100)Βασίλειος Δ. ΑνδριτσάνοςΑνοικτό μάθημα
Ειδικά Θέματα Βάσεων Χωρικών Δεδομένων και Θεωρία συστημάτων (Ε) (TOP105)Δήμος ΠανταζήςΑνοικτό μάθημα
Ειδικά Θέματα Βάσεων Χωρικών Δεδομένων και Θεωρία συστημάτων (Θ) (TOP106)Δήμος ΠανταζήςΑνοικτό μάθημα
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (TOP101)Ιωάννης Θ. ΦαμέληςΑνοικτό μάθημα
Πολεοδομία (Ε) (PEY_TOP100)Γιάννης ΚιουσόπουλοςΑνοικτό μάθημα