Όνομα Άσκησης Έναρξη / Λήξη Χρονικός περιορισμός Επιτρεπόμενες επαναλήψεις Αποτελέσματα
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης – Δομική Τέχνη: Η κατασκευή

Εισαγωγή: Μια γενική τοποθέτηση για τις ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

Οι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης που ακολουθούν δεν αποτελούν ένα διαγώνισμα αποστήθισης των πληροφοριών που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια των σεμιναρίων. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου του μελετητή εσωτερικού χώρου ως προς την προδιαγραφή και τον σχεδιασμό των οικοδομικών συστημάτων και των κατασκευαστικών τους λεπτομερειών. Από εκεί και πέρα το ευκταίο είναι οι φοιτητές να έχουν ταυτόχρονα αποκτήσει μια σειρά από βασικές γνώσεις πάνω στα θέματα που έχουν εξεταστεί ώστε να μπορούν να πάρουν ώριμες αποφάσεις για τις μελέτες τους και να μπορούν να συνεργαστούν με τους εξειδικευμένους μελετητές των επιμέρους συστημάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο κανείς δεν θα πρέπει να απογοητευτεί από μια μέτρια ή κακή επίδοση στις ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης. Αντιθέτως, θα πρέπει να πάρετε αφορμή από τις απαντήσεις ώστε να προσπαθήσετε εκ νέου και να απαντήσετε σωστά σε μια δεύτερη προσπάθεια. Με άλλα λόγια, τούτο το τεστ αποτελεί ένα τελευταίο μάθημα επανάληψης πάνω στα βασικά σημεία της κάθε παρουσίασης.

21-12-2015 18:35 / - - - HTML