8. Κινητικά σημεία

Τοποθέτηση φαραδικών ρευμάτων στα κινητικά σημεία σώματος, μονοπολική μέθοδος, διπολική μέθοδος

 

Λέξεις Κλειδιά

μονοπολική μέθοδος, διπολική μέθοδος