Τεχνητή Νοημοσύνη (Θ) (Ν1-6010-TH)

Ενότητες

2. Επίλυση Προβλημάτων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο ορισμός και η περιγραφή προβλημάτων στο χώρο καταστάσεων ώστε να είναι εφικτή η αναζήτηση λύσεων με τη βοήθεια αλγόριθμων μέσα στο χώρο αναζήτησης.

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές να αποκτήσουν την ικανότητα να περιγράφουν το χώρο καταστάσεων ενός προβλήματος και να το ορίζουν ανάλογα ώστε να είναι εφικτή η εύρεση της λύσης του.

Λέξεις Κλειδιά

Κόσμος προβλήματος, χώρος καταστάσεων, χώρος αναζήτησης, λύση προβλήματος

2. Επίλυση Προβλημάτων
02. Επίλυση Προβλημάτων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο ορισμός και η περιγραφή προβλημάτων στο χώρο καταστάσεων ώστε να είναι εφικτή η αναζήτηση λύσεων με τη βοήθεια αλγόριθμων μέσα στο χώρο αναζήτησης.