Τεχνητή Νοημοσύνη (Θ) (Ν1-6010-TH)

Ενότητες

3. Αλγόριθμοι Αναζήτησης

Θα παρουσιαστεί η γενική προσέγγιση εύρεσης λύσης με έναν γενικό αλγόριθμο αναζήτησης όπου θα διευκρινιστούν οι όροι που προσδιορίζουν τη διαδικασία  αναζήτησης.

Στόχοι Ενότητας

Οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν πλήρως τις έννοιες της τρέχουσας κατάστασης ενός προβλήματος, του μετώπου αναζήτησης, ενός μονοπατιού και της ουράς μονοπατιών καθώς και τη διαδικασία που ακολουθεί ένας αλγόριθμος με βάση αυτά ώστε να αναπτύξει βήμα-βήμα το δένδρο αναζήτησης και να σχηματίσει το μονοπάτι-λύση που οδηγεί στο στόχο του προβλήματος.

Λέξεις Κλειδιά

Αλγόριθμος αναζήτησης, δένδρο αναζήτησης, ουρά αναζήτησης, μέτωπο αναζήτησης, κλειστό σύνολο.

3. Αλγόριθμοι Αναζήτησης
03. Αλγόριθμοι Αναζήτησης

Θα παρουσιαστεί η γενική προσέγγιση εύρεσης λύσης με έναν γενικό αλγόριθμο αναζήτησης όπου θα διευκρινιστούν οι όροι που προσδιορίζουν τη διαδικασία αναζήτησης.