Τεχνητή Νοημοσύνη (Θ) (Ν1-6010-TH)

Ενότητες

14. Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση του χώρου της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, τα πεδία εφαρμογής της, του λεξικού, της συντακτικής ανάλυσής της και  των προβλημάτων επεξεργασίας που παρουσιάζονται σε σύγκριση με την επεξεργασία μιας τεχνητής γλώσσας με παραδείγματα ορθής και προβληματικής επεξεργασίας. Γίνεται εισαγωγή στην κατανόηση κειμένου και στην αντιμετώπιση προβλημάτων ασάφειας που μπορούν να προκύψουν κατά την πραγματολογική ανάλυσή του και πώς αυτά θα μπορούσαν να επιλυθούν. Τέλος παρουσιάζονται γνωστές εφαρμογές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας.

Στόχοι Ενότητας

Να γίνει κατανοητός ο τρόπος επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας και των δυνατοτήτων των συστημάτων που βασίζονται σε αυτήν.

Λέξεις Κλειδιά

Λεξικό Γλώσσας, Γραμματική Γλώσσας, Σημασιολογική Ανάλυση, Πραγματολογική Ανάλυση, Κατανόηση Γλώσσας