Υπόβαθρο και ιδιότητες του χώρου

Η μελέτη του χώρου μέσα από τις επιθυμητές του ιδιότητες. Σχεδιάζοντας για την άνεση (οπτική, ακουστική, απτική, οσφρητική, κ.α.).

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι να αναδείξει την σημασία των επιθυμητών ιδιοτήτων του χώρου σαν έναν καθοριστικό παράγοντα για τον σχεδιασμό του. Πώς επιλέγουμε ποιες ιδιότητες είναι καθοριστικές κάθε φορά; Πώς αυτές οι ιδιότητες μπορούν να επηρεάσουν τον συνολικό σχεδιασμό του χώρου; Τι σημαίνει μόνωση και τι λογική χρησιμοποιούμε για να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα; Τι ρόλο παίζει στον σύγχρονο σχεδιασμό η προσομοίωση, προκειμένου να μελετήσουμε και να προδιαγράψουμε τα στοιχεία του χώρου καταλλήλως;

Λέξεις Κλειδιά

Ιδιότητες του χώρου, σχεδιασμός για άνεση, θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, εργαλεία προσομοίωσης