Απόδοση του Κυκλοφορικού Συστήματος – Β. Κατά λεπτό Όγκος Αίματος - Καρδιακή Παροχή. Πρόσληψη Οξυγόνου. Μακρόχρονες Επιδράσεις της Άσκησης στην Απόδοση του Κυκλοφορικού Συστήματος

Αποτελεσματικότητα και απόδοση του κυκλοφορικού συστήματος. Κατά λεπτό όγκος αίματος – Καρδιακή παροχή. Πρόσληψη οξυγόνου. Παράγοντες που διαμορφώνουν την καρδιακή παροχή και την πρόσληψη οξυγόνου σε ηρεμία και κατά την άσκηση. Η επίδραση της μακρόχρονης άσκησης στον όγκο παλμού και στην πρόσληψη οξυγόνου. Ο ρόλος της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου ως κύριος μετρητής της απόδοσης του κυκλοφορικού συστήματος και σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την καρδιοαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα από κάθε αιτία.

 

Λέξεις Κλειδιά

Aerobic training, cardiac efficiency, cardiac output, oxygen uptake, maximal oxygen uptake.