Δοκιμασίες Κοπώσεως – Exercise Stress Tests

Περιγραφή – είδη δοκιμασιών κόπωσης. Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης. Ο ρόλος της δοκιμασίας κόπωσης στην αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας του κυκλοφορικού συστήματος και στο σχεδιασμό της άσκησης των προγραμμάτων καρδιοαγγειακής προσαρμογής.

 

Λέξεις Κλειδιά

Exercise stress test, cardiopulmonary stress test.