2. Ανάλυση αρχιτεκτονικού έργου

Η αρχική προσέγγιση των αρχών της αρχιτεκτονικής, μέσω της μελέτης του έργου συγκεκριμένου αρχιτέκτονα.

Στόχοι Άσκησης

Μετά το τέλος της άσκησης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Να γνωρίζουν το έργο σημαντικών αρχιτεκτόνων.

Λέξεις Κλειδιά

Αρχιτεκτονική, Αρχιτέκτονας.