Φυσική ΙΙ (Θ)

Ενότητες

2. Το ηλεκτρικό ρεύμα

Περιγράφεται η αγωγιμότητα στα υλικά, η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος και ο νόμος του Ohm, η ειδική αντίσταση και η ειδική αγωγιμότητα, η εξάρτηση της ειδικής αντίστασης από τη θερμοκρασία, η πυκνότητα ρεύματος.

Λέξεις Κλειδιά

Αγωγιμότητα, ένταση, νόμος του Ohm, ειδική αντίσταση, πυκνότητα ρεύματος