Φυσική ΙΙ (Θ)

Ενότητες

3. Το μαγνητικό πεδίο

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών ρευμάτων, το ηλεκτρικό ρεύμα και το μαγνητικό πεδίο, τα πειράματα του Oersted και των Biot-Savart, το θεώρημα του Ampere στο κενό, το ρεύμα μετατόπισης, η δύναμη Laplace, η δύναμη Laplace σε κινούμενο φορτίο, το φαινόμενο Hall, η μαγνητική ροπή, το μαγνητικό πεδίο στην ύλη, το πηνίο με πυρήνα και ηλεκτρομαγνήτες,  η γενίκευση του θεωρήματος Ampere και η ένταση του μαγνητικού πεδίου.

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτρικό ρεύμα, μαγνητικό πεδίο, πειράματα Oersted-Biot-Savart, θεώρημα Ampere στο κενό, ρεύμα μετατόπισης, δύναμη Laplace, φαινόμενο Hall, μαγνητική ροπή, ένταση μαγνητικού πεδίου