Χημειοθεραπεία

Σύντομη παρουσίαση σχετικής θεωρίας (χημειοθεραπεία, ορισμός και ταξινόμηση κυτταροστατικών, οδοί χορήγησης, επιλογή φλέβας, καθετήρας Hickman, βασικές αρχές ετοιμασίας και χορήγησης χημειοθεραπείας, προστατευτικός εξοπλισμός προσωπικού, εξαγγείωση, συζήτηση πλάνου φροντίδας), επίδειξη της διαδικασίας στο εργαστήριο, άσκηση φοιτητών

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ες για τα ακόλουθα,

  • Περιγράφει και ταξινομεί τα κυτταροστατικά φάρμακα,
  • Αναγνωρίζει και συγκρίνει οδούς χορήγησης,
  • Ονομάζει παρεμβάσεις σε περίπτωση εξαγγείωσης του φαρμάκου,
  • Περιγράφει τα στάδια της διαδικασίας και ειδικά τα μέτρα ασφαλείας

 

Λέξεις Κλειδιά

χημειοθεραπεία, κυτταροστατικά, καθετήρας Hickman, βασικές αρχές ετοιμασίας και χορήγησης χημειοθεραπείας, προστατευτικός εξοπλισμός προσωπικού, εξαγγείωση, ναυτία