3. Σειρά Fourier

Ορισμός, γραμμικό φάσμα, σειρά άρτιων και περιττών συναρτήσεων, εκθετική μορφή της σειράς.

Λέξεις Κλειδιά

Σειρά Fourier, περιοδική συνάρτηση, θεώρημα σειράς Fourier