Επιθηλιακός ιστός

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του επιθηλιακού ιστού, τα είδη του καλυπτηρίου επιθηλίου, τα είδη των αδένων. Παραδείγματα και λειτουργία των διαφόρων τύπων καλυπτήριου επιθηλίου.

Ι. Μονόστιβο: πλακώδες, κυβικό, κυλινδρικό, ψευδοπολύστιβο κυλινδρικό.

ΙΙ. Πολύστιβο: Πλακώδες κερατινοποιημένο ή όχι, κυβικό, κυλινδρικό, μεταβατικό.

Είδη αδένων. Ενδοκρινείς και εξωκρινείς. Τύποι εξωκρινών αδένων ανάλογα με τον τρόπο έκκρισης, τη μορφολογία του εκφορητικού πόρου και του εκκριτικού τμήματος. Παραδείγματα.

 

Λέξεις Κλειδιά

Επιθήλιο οισοφάγου, καλυπτήριο επιθήλιο, μεταβατικό επιθήλιο ουρητήρα, καλυκοειδή κύτταρα, αδενικό επιθήλιο