2. Ανίχνευση ερυθροκυτταρικών εγκλείστων μικροσκοπικά

Παρατήρηση των ερυθροκυτταρικών εγκλείστων στο μικροσκόπιο.

Στόχοι Ενότητας

Η αναγνώριση των ερυθροκυτταρικών εγκλείστων μικροσκοπικά.

Λέξεις Κλειδιά

Ερυθροκυτταρικά έγκλειστα