12. Ανίχνευση δρεπανοκυττάρων – Δοκιμασία δρεπάνωσης

Η ανίχνευση δρεπανοκυττάρων – Δοκιμασία δρεπάνωσης.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με την τεχνική της ανίχνευσης δρεπανοκυττάρων – Δοκιμασία δρεπάνωσης.

Λέξεις Κλειδιά

Δρεπανοκύτταρα