Γενικές αρχές

Περιγραφή των γενικών αρχών για τη διαχείριση ποιότητας

 

 

Λέξεις Κλειδιά

Διασφάλιση ποιότητας τροφίμων, food chain management