Προετοιμασία για την εισαγωγή του συστήματος HACCP

Περιγραφή της προετοιμασίας για την εισαγωγή του συστήματος HACCP και της απαραίτητης οργανωτικής δομής.

 

 

Λέξεις Κλειδιά

ομάδα HACCP, ΕΦΕΤ