Προαπαιτούμενα προγράμματα υγιεινής - προϋποθέσεις για την εφαρμογή του HACCP (Prerequisite programs- PRPS)

Περιγραφή των μέτρων/προαπαιτούμενων για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων τροφίμων και την εφαρμογή του HACCP.

 

 

Λέξεις Κλειδιά

Prerequisite programs, Good Manufacture Practices - GMPs, Good Hygiene Practices – GHPs, Supplier Quality Assurance - SQA, Management Execution System – MES