Ορισμοί – Διαχείριση εγγράφων

Η ενότητα αυτή αφορά στην παροχή ασκήσεων σχετικά με την πρακτική κατανόηση της βασικής ορολογίας της Διαχείρισης Εγγράφων.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει την πρακτική εξοικείωση με τη βασική ορολογία της Διαχείρισης Εγγράφων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο