Κουφώματα και Ερμάρια

Προδιαγραφή και τρόπος κατασκευής κουφωμάτων και ερμαριών. Μηχανισμοί και τρόπος λειτουργίας, τρόπος ανάρτησης.

Στόχοι Ενότητας

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η έννοια του κουφώματος. Θα δούμε τόσο την μηχανική του λειτουργία, εξετάζοντας τα μέρη του (κάσα και φύλλο) όσο και την αισθητική του λειτουργία (τρόπος συναρμογής, τρόπος με τον οποίο καδράρει την θέα). Με τον ίδιο τρόπο θα εξεταστούν τα ερμάρια (ντουλάπια), τόσο σαν εντοιχισμένα όσο και σαν αυτόνομα στοιχεία, εξετάζοντας τον λειτουργικό τους ρόλο όσο και τον μηχανισμό συναρμολόγησής τους.

Λέξεις Κλειδιά

Κουφώματα, κάσα, φύλλο, ταμπλάς, μεντεσές, τρόποι ανοίγματος, μονόφυλλα, δίφυλλα, τρίφυλλα, κινητά, σταθερά, ελεύθερη διάταξη, εντοιχισμένη διάταξη.