Κλίμακες

Βασική προσέγγιση στο θέμα των κλιμάκων. Ιδιότητες, μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Χάραξη και στατική λογική. Τα μέρη των κλιμάκων.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει την έννοια της κλίμακας σε τρία επίπεδα: [1] σαν ένα λειτουργικό στοιχείο του χώρου, [2] σαν ένα μορφολογικό στοιχείο του χώρου, και [3] σαν ένα αισθητικό στοιχείο του χώρου. Ξεκινώντας από την διαφοροποίηση της κλίμακας από την κοινή σκάλα σαν ένα αναπόσπαστο στοιχείο του εσωτερικού χώρου, θα εξετάσουμε μια σειρά από πτυχές της κάθε φορά μέσα από αυτά τα τρία επίπεδα. Θα γνωρίσουμε τον τρόπο χάραξής της, τον τρόπο στήριξής της και τα επιμέρους στοιχεία της, κοιτάζοντας ταυτόχρονα πώς όλα τούτα συναρμόζονται διαρκώς σε ένα σύνολο που οργανώνει τις κυκλοφορίες μέσα στον χώρο, όσο και αποσπά την μερίδα του λέοντος ως προς την οπτική του σύνταξη και την αισθητική του.

Λέξεις Κλειδιά

Κλίμακες – σκάλες, χάραξη κλίμακας, δομικά μέρη κλίμακας, μορφολογία κλίμακας