9. Λεμφική μάλαξη - Εφαρμογές

Μάλαξη συνδετικού ιστού. Ζώνες του Head.Λειτουργία και μηχανισμός  προβλημάτων λεμφικού συστήματος. Εφαρμογές.

Στόχοι Ενότητας

Εφαρμογές σε ειδικά προβλήματα ,κατάλληλες θέσεις και χειρισμοί. 

Λέξεις Κλειδιά 

Λεμφικό σύστημα, λέμφος, λεμφικά αγγεία, μηχανική υποστήριξη.