3. Μελέτη (ανάλυση) αθηναϊκού κτηρίου

Η περαιτέρω εμβάθυνση στις αρχές της αρχιτεκτονικής, μέσω της μελέτης συγκεκριμένου κτηρίου στην Αθήνα.

Στόχοι Άσκησης

Μετά το τέλος της άσκησης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Να γνωρίζουν τις αρχές της αρχιτεκτονικής, μέσω της μελέτης αξιόλογων κτιρίων.

Λέξεις Κλειδιά

Αρχιτεκτονική, Κτίριο, Αθήνα.