2η Σειρά Ασκήσεων

Αναλυτική Περιγραφή Ενότητας

Κατασκευή διαγραμμάτων καμπτικών ροπών και τεμνουσών δυνάμεων. Υπολογισμός ορθών τάσεων λόγω κάμψης. Γεωμετρικές ιδιότητες διατομής πρισματικού φορέα. Επιλογή τυποποιημένων δοκών.

 Στόχοι Ενότητας

  • Εξοικείωση του σπουδαστή με την σχεδίαση διαγραμμάτων καμπτικών ροπών και τεμνουσών δυνάμεων
  • Υπολογισμός ορθών τάσεων λόγω κάμψης
  • Υπολογισμός γεωμετρικών χαρακτηριστικών διατομής δοκού
  • Χρήση τυποποιημένων πινάκων πρισματικών φορέων

Λέξεις Κλειδιά

Διαγράμμα καμπτικών ροπών, διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων, ροπή αδράνειας, ροπή αντίστασης, ορθές τάσεις λόγω κάμψης