2. Ώσμωση, Βιολογικές και Κλινικές Εφαρμογές της Ωσμωτικότητας

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να εξοικειώσει τον φοιτητή με την έννοια της ώσμωσης και τη σημασία της. Αντιπαραβάλλονται οι έννοιες διάχυση και ώσμωση, καθώς και συγκέντρωση και ωσμωτικότητα. Περιγράφεται ο υπολογισμός της ωσμωτικότητας γενικά και η ωσμωτικότητα του πλάσματος ειδικότερα. Επιπλέον, περιγράφονται οι ομοιοστατικοί μηχανισμοί της ωσμωτικότητας του πλάσματος, τόσο σε φυσιολογικές καταστάσεις όπως η διούρηση και η δίψα (ρόλος αντιδιουρητικής ορμόνης και αλδοστερόνης), όσο και σε παθολογικές καταστάσεις όπως η αιμορραγία. Τέλος, παρουσιάζονται παραδείγματα υδάτινων διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη, όπως σακχαρούχα και χλωριούχα διαλύματα.

Στόχοι Ενότητας

Οι στόχοι της ενότητας αυτής είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν:

  • Πώς διαφοροποιείται η διάχυση από την ώσμωση;
  • Πώς υπολογίζεται η ωσμωτικότητα ενός διαλύματος; Ισότονο, υπότονο και υπερτονο διάλυμα.
  • Πώς ορίζεται και από τι εξαρτάται η ωσμωτικότητα πλάσματος
  • Ομοιοστατικοί μηχανισμοί της ωσμωτικότητας του πλάσματος
  • Υδάτινα διαλύματα που χρησιμοποιούνται στη κλινική πράξη.
  • Υπολογισμός ωσμωτικότητας διαλυμάτων: Γιατί ο φυσιολογικός ορός (0.9% NaCl) είναι ισότονο διάλυμα;

Λέξεις Κλειδιά

Ώσμωση, ωσμωτικότητα, ωσμωτική πίεση, ισότονα, υπότονα, υπέρτονα διαλύματα, κυτταρική αφυδάτωση, κυτταρικό οίδημα, ομοιοστατικοί μηχανισμοί της ώσμωσης, σακχαρούχα και χλωριούχα διαλύματα