«Περίεργες» λεπτομέρειες

Εισαγωγή στις βασικές αρχές του μαθήματος. Ο συνθετικός ρόλος εκείνου που ονομάζουμε 'οικοδομικές λεπτομέρειες' και ο τρόπος με τον οποίο αναδεικνύεται σαν αισθητικό αντικείμενο.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι να αναδείξει την κατασκευαστική λεπτομέρεια σαν αισθητικό αντικείμενο. Πέρα από την μηχανική λειτουργία ή την λειτουργική χρήση, κάθε τεχνική επίλυση των λεπτομερειών του χώρου εγκυμονεί  και μια αισθητική επιλογή. Πώς μπορεί κανείς να ανασύρει την ποιητική διάσταση από κάτι φαινομενικά τετριμμένο; Πώς μπορεί κανείς να προτείνει πράγματα όταν το λειτουργικό ή (οικονομο)τεχνικό κομμάτι έχει καλυφθεί;

Λέξεις Κλειδιά

Ποιητική της κατασκευής, αισθητική, κατασκευαστική λεπτομέρεια, σύνθεση.