Δίκτυα και Υποστήριξη

Προδιαγραφή και ρόλος των δικτύων υποστήριξης στην μελέτη του εσωτερικού χώρου. Ηλεκτρολογικά δίκτυα, δίκτυα εξαερισμού, υδραυλικά δίκτυα.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει συνοπτικά τα ‘σωθικά’ του χώρου, όσα δηλαδή δεν φαίνονται στο τελικό αποτέλεσμα αλλά κάνουν τον χώρο να λειτουργεί. Στην παρουσίαση θα γνωρίσουμε σε ένα εισαγωγικό επίπεδο μια σειρά δικτύων (π.χ. ηλεκτρολογικό, εξαερισμός, κτλ.) και θα δούμε ορισμένες επιπλοκές που φέρνουν στον τελικό σχεδιασμό του χώρου (π.χ. η θέση των πριζών ή των αεραγωγών, αντίστοιχα). Στόχος δεν είναι να υποκαταστήσουμε τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του εκάστοτε χώρου αλλά να δούμε πώς αυτή η παράμετρος επηρεάζει την συνολική μας αντιμετώπιση για τον σχεδιασμό του εσωτερικού.

Λέξεις Κλειδιά

Δίκτυα εξυπηρέτησης, ηλεκτρικά δίκτυα, αερισμός, υδραυλικά δίκτυα, εγκαταστάσεις, υποδομή του χώρου.