Οφέλη από την εφαρμογή ενός ΣΔΑΤ

Οφέλη και κόστη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ).

 

 

Λέξεις Κλειδιά

HACCP, ΣΔΑΤ