Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Καθηγητής Τύπος
Διαχείριση έργων και εργοταξίων (Θ) (PEY102)Βασίλειος ΜούσαςΑνοικτό μάθημα
Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Αρδεύσεις (Θ) (TOP107)Μάριος ΒαλαβανίδηςΑνοικτό μάθημα
Οικονομοτεχνική Ανάλυση & Διαχείριση Ποιότητας (Θ) (PEY100)Βασίλειος ΜούσαςΑνοικτό μάθημα
Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ (Ε) (TOP102)Βασίλειος ΜούσαςΑνοικτό μάθημα
Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ (Θ) (PEY101)Βασίλειος ΜούσαςΑνοικτό μάθημα
Στοιχεία Αρχιτεκτονικής (Ε) (FTHER_UNDE118)Ιωάννης ΚιουσόπουλοςΑνοικτό μάθημα